April

Din:                             Friday

Paksh:                          Shukla
            
Tithi:                           Navami

Ritu:                            Vasant

Moon:                         Karka

Sunrise:                   5:55


  Surya -    -                 Mesh
      
             

moon.                       Karka


  Mangal     -            Brishchik

  Budhh -                 Mesh

  Guru -                    Simha

  Shukra -               Meen

  Shani -                 Brishchik

  Rahu -                Simha

  Ketu -                 Kumbh

  Urenus-  -         Me
en 

 Neptune
-          Kumbh               

 Pluto--              Dhanu

Nakshatra:                   Pushya

Karan:                           Balav/kaulav

Yoga:                             Dhriti

Surya:                           Uttarayan

Surya:                          Uttar Gole
        

Sunset:                         6:47
Rahu Kaal:        10:30AM To 12:00pm


Maas:        

  Chaitra (Lunaar System)Amant  Chaitra (  Purnimanta  (Lunar system)